Yayıncı

Teemmül Dergisinin imtiyaz sahibi ve yayıncısı İsmail Ekinci'dir.

İsmail Ekinci
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Keçiören/Ankara
teemmul@teemmul.com
www.teemmul.com