Editör Kurulu

Baş Editör
Doç. Dr. İsmail EKİNCİ
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - ismailekinci1980@gmail.com

Alan Editörleri
Dr. Öğr. Üyesi Naci ÖZSOY - Arap Dili ve Belagatı-Tasavvuf
Bitlis Eren Üniversitesi - naciozsoy@hotmail.com
Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali CAN - Hadis
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi - muhammetalican@gmail.com
Doç. Dr. Şükrü AYRAN - İslam Hukuku/Fıkıh
Bitlis Eren Üniversitesi-cemilmeric1313@gmail.com

Doç. Dr. Ramazan TARİK - Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi
Bitlis Eren Üniversitesi - tarik642@hotmail.com
Dr. Öğr. Üyesi Ali Haydar ÖKSÜZ - Kur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi - alihaydar.oksuz@comu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Abdullah TURHAN - Tefsir
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi - abdullahturhan073@gmail.com

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa DİKMEN - Felsefe ve Din Bilimleri
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi - mustafadikmen1617@gmail.com
Doç. Dr. Hasan TELLİ - İslam Tarihi ve Sanatları
Mersin Üniversitesi - hzhgtelli@gmail.com
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÖZTÜRK - Türk İslam Edebiyatı
Bingöl Üniversitesi - berdavi90@gmail.com

Doç. Dr. Hasan TAŞKIRAN - Toplum Bilimleri
Bitlis Eren Üniversitesi - htaskiran27@gmail.com

Yabancı Dil Editörleri
Dr. Öğr. Üyesi Ali Haydar ÖKSÜZ – İngilizce
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi - alihaydar.oksuz@comu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Mansur TEYFUR – Arapça
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi - teyfur1985@gmail.com

Editör Yardımcıları
Arş. Gör. Eyüp BOZKURT
Bitlis Eren Üniversitesi - eyupbozkurt35@hotmail.com
Arş. Gör. Ahmet HARMAN
Mersin Üniversitesi - ahmetharman5312@hotmail.com

Yayın Kurulu
Prof. Dr. Ali COŞKUN
Marmara Üniversitesi - alicoskun64@hotmail.com
Prof. Dr. Hadi AKBARZADEH
İsfahan Üniversitesi - hadiakbarzade@yahoo.com
Prof. Dr. Hamdy Bakhit Omaran MOHAMED
Giresun Üniversitesi - hamdy.bakhit@giresun.edu.tr

Prof. Dr. Hiroki VAKAMATSU
Mersin Üniversitesi - hirokivakamatsu@mersin.edu.tr
Prof. Dr. Mehmet Mesut ERGİN
Dicle Üniversitesi - emesutergin@gmail.com
Prof. Dr. Muhammet Vehbi DERELİ
Necmettin Erbakan Üniversitesi - mvdereli@gmail.com
Prof. Dr. Sinan ÖGE
Atatürk Üniversitesi - sinanoge@atauni.edu.tr
Doç. Dr. Ahmet Mekin KANDEMİR
Karabük Üniversitesi - ahmetkandemir@karabuk.edu.tr

Doç. Dr. Behlül TOKUR
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - behlultokur@hotmail.com
Doç. Dr. İbrahim FİDAN
Ankara Üniversitesi - ifidan@ankara.edu.tr
Doç. Dr. Mustafa Necati BARIŞ
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - mnecati.baris@hbv.edu.tr
Doç. Dr. Turgay GÖKGÖZ
Kilis 7 Aralık Üniversitesi - turgaygokgoz@kilis.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Ikuko MURAKAMI
Akdeniz Üniversitesi - ikuko@akdeniz.edu.tr

Danışma Kurulu
Prof. Dr. Ahmet YÜKSEL
Ondokuz Mayıs Üniversitesi - ayuksel@omu.edu.tr
Prof. Dr. Halil İbrahim BULUT
İstanbul Üniversitesi - hibulut@istanbul.edu.tr
Prof. Dr. Mehmet EVKURAN
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi - mehmet.evkuran@asbu.edu.tr
Prof. Dr. Musa ALP
Çukurova Üniversitesi - musa_alp@hotmail.com
Prof. Dr. Mustafa ÖNCÜ
Mersin Üniversitesi - mustafaoncu63@hotmail.com
Prof. Dr. Selami BAKIRCI
Atatürk Üniversitesi - sbakirci@atauni.edu.tr
Prof. Dr. Şaban HAKLI
Hitit Üniversitesi - sabanhakli@hitit.edu.tr

Doç. Dr. Bekir MEHMETALİ
Kilis 7 Aralık Üniversitesi - bekir.mehmetali@kilis.edu.tr
Doç. Dr. Fatih GENCER
Bitlis Eren Üniversitesi - fatihgencer13@hotmail.com
Doç. Dr. İrşad Sami YUCA
Muş Alparslan Üniversitesi - s.yuca@alparslan.edu.tr
Doç. Dr. Mehibe ŞAHBAZ
Çukurova Üniversitesi - msavas@cu.edu.tr
Doç. Dr. Yakup GÖÇEMEN
Kilis 7 Aralık Üniversitesi - yakupgocemen@kilis.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Naoki YAMAMOTO
Marmara Üniversitesi - qayyim.naoki@gmail.com

Mizanpaj Editörü
Uzm. Öğrt. Hatice ÖZDEMİR EKİNCİ
Milli Eğitim Bakanlığı - hozdemirekinci@gmail.com

Yazı İşleri Müdürü
Uzm. Öğrt. Hatice ÖZDEMİR EKİNCİ
Milli Eğitim Bakanlığı - hozdemirekinci@gmail.com

Web Sitesi Editörü
Doç. Dr. İsmail EKİNCİ
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - ismailekinci1980@gmail.com