Ücret Politikası

Dergimiz açık erişimli bir dergidir ve yayın sürecinin hiçbir aşamasında yazarlardan veya kurumlardan ücret talep etmez. Dergimizde makalesi yayımlanan yazarlar eserlerinin tüm telif hakkını bedelsiz olarak dergimize devretmiş olurlar. Dergimiz derginin tüm içeriğini okura ya da okurun dahil olduğu kuruma derginin kurulduğu 2023 yılından itibaren olmak üzere ücretsiz olarak sunar ve yazarın ücretsiz devrettiği telif hakkını yine ücretsiz bir şekilde okuyuculara sunmaktadır. Çalışmaları yayımlanan yazarlara telif ücreti, hakemlere hakemlik ücreti ödenmez. Dergimiz, yayımlanan makaleleri akademik amaçlar doğrultusunda basılı olarak ya da internet ortamında paylaşma hakkını saklı tutar.