Yazım Kuralları

Yayımlanması istenilen yazılar Microsoft Word’de yazılmış olarak sistemde yer alan Word Şablonu içine eklenerek sisteme yüklenir. Makale metni ile birlikte Etik Beyan ve Telif Hakkı İzin Formu indirilip ilgili kısımlar doldurulup mavi kalemle imzalandıktan sonra pdf formatında sisteme yüklenmelidir.

Türkçe imlâ ve noktalama açısından, makalenin ya da konunun zorunlu kıldığı özel durumlar dışında, Türk Dil Kurumu’nun İmlâ Kılavuzu esas alınmalıdır.

Yazılar (resim, şekil, harita, bibliyografya, özet vb. ekler hariç) en az 3.000 en çok 9.000 sözcük (Latince karakterler için 12 punto Times New Roman, Arapça karakterler için 15 punto Traditional Arabic, 1,5 aralık, önce ve sonra 6 nk, iki yana yaslı) olmalıdır. Başlıklar bold/kalın olmalıdır. Paragraf girintisi ilk satır 1.25 cm olmalıdır. Dipnotlar 10 punto Times New Roman, 1 aralık, sonra 6 nk, iki yana yaslı olmalıdır.

Tablolarda ve özel çizimlerde şu ölçütler dikkate alınmalıdır. Tablo ya da şekil sayfaya ortalanmalı, tablo, fotoğraf ya da şekil isimleri kendi içinde numaralandırılarak tablo, fotoğraf ve şeklin alttan 6 nk boşluk bırakılarak yazılmalıdır. Tablo, fotoğraf ve şekillerin isimleri 10 punto ve koyu, tablo içeriği 10 punto normal olarak ayarlanmalıdır. Tablolarda kaymalar ve şekillerde bozulmalar olmaması için bu ölçüye dikkat edilmesi gerekir.

Yazıların 200-250 kelimelik Türkçe özeti ve bu özetin İngilizce çevirisi, yabancı dildeki makalelerin ise Türkçe ve İngilizce özetleri verilmelidir. Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeler (en az beş, en çok sekiz adet) verilmelidir.

Makale başlıkları Türkçe ve İngilizce olarak yazılmalıdır. Araştırmanın sonunda “kaynakça” verilmelidir.

Çalışmalarda atıf sistemi olarak Isnad 2. Edisyon kabul edilmekte, isteğe göre dipnotlu veya metin içi olarak kullanılabilmektedir.

Kitap-Tek Yazarlı

İlk Geçtiği Yer

Yazar Adı Soyadı, Kitap Adı (Basım Yeri: Yayıncı, Basım Yılı), Sayfa Numarası.

Örnek

Afet İnan, Piri Reis’in Hayatı ve Eserleri (Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2018), 22.

Fuat Sezgin, Geschichte des arabischen Schrifttums (Leiden: Brill, 1967-2015), 1/44-45.

Sonraki Geçtiği Yer

Yazar Soyadı, Kitap Kısa Adı, Sayfa Numarası.

Örnek

İnan, Piri Reis’in Hayatı ve Eserleri, 34.

Sezgin, GAS, 1/48-56.

Kaynakçada

Yazar Soyadı, Adı. Kitap Adı. x Cilt. Basım Yeri: Yayıncı, x. Basım, Basım Yılı.

Örnek

İnan, Afet. Piri Reis’in Hayatı ve Eserleri. Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2. Basım, 2018.

Sezgin, Fuat. Geschichte des arabischen Schrifttums. 17 Cilt. Leiden: Brill, 1967-2015.

Kitap-Çok Yazarlı

İlk Geçtiği Yer

Yazar Adı Soyadı vd., Kitap Adı (Basım Yeri: Yayıncı, Basım Yılı), Cilt/Sayfa Numarası.

Örnek

Bekir Topaloğlu vd., İslam’da İnanç Esasları (İstanbul: MÜ İlâhiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 1998), 25.

Mitchell L. Eisen vd., Memory and Suggestibility in the Forensic Interview (Mahwah, NJ: L. Erlbaum Assoicates, 2002), 65.

Sonraki Geçtiği Yer

Yazar Soyadı vd., Kitap Kısa Adı, Cilt/Sayfa Numarası.

Örnek

Topaloğlu vd., İslam’da İnanç Esasları, 36.

Eisen vd., Memory and Suggestibility in the Forensic Interview, 67.

Kaynakçada

İlk Yazar Soyadı, Adı vd. Kitap Adı. x Cilt. Basım Yeri: Yayıncı, x. Basım, Basım Yılı.

Örnek

Eisen, Mitchell L. vd. Memory and Suggestibility in the Forensic Interview. Mahwah, NJ: L. Erlbaum Associates, 2002.

Topaloğlu, Bekir vd. İslam’da İnanç Esasları. İstanbul: MÜ İlâhiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 1998.

Kitap Bölümü-Editörlü Eserde

İlk Geçtiği Yer

Bölüm Yazarının Adı Soyadı, “Bölüm Adı”, çev. Çeviren, Kitap Adı, ed. Editör Adı Soyadı (Basım Yeri: Yayıncı, Basım Yılı), Cilt/Sayfa Numarası.

Örnek

Ulrich Rudolph, “Mâtürîdîliğin Ortaya Çıkışı”, çev. Ali Dere, İmam Mâturîdî ve Mâturidilik, haz. Sönmez Kutlu (Ankara: Kitâbiyât Yayınları, 2003), 297.

John D. Kelly, “Seeing Red: Mao Fetishism, Pax Americana and the Moral Economy of War”, Anthropology and Global Counterinsurgency, ed. John D. Kelly vd. (Chicago: University of Chicago Press, 2010), 77.

Sonraki Geçtiği Yer

Yazar Soyadı, “Bölüm Kısa Adı”, Cilt/Sayfa Numarası.

Örnek

Rudolph, “Mâtürîdîliğin Ortaya Çıkışı”, 298-299.

Kelly, “Seeing Red”, 81-82.

Kaynakçada

Bölüm Yazarının Soyadı, Adı. “Bölüm Adı”. çev. Çevirenin Adı Soyadı. Kitap Adı. ed. Editör Adı Soyadı. Cilt/Sayfa Aralığı. Basım Yeri: Yayıncı, x. Basım, Basım Yılı.

Örnek

Kelly, John D. “Seeing Red: Mao Fetishism, Pax Americana and the Moral Economy of War”. Anthropology and Global Counterinsurgency. ed. John D. Kelly vd. 67-83. Chicago: University of Chicago Press, 2010.

Rudolph, Ulrich. “Mâtürîdîliğin Ortaya Çıkışı”. çev. Ali Dere. İmam Mâturîdî ve Mâturidilik. haz. Sönmez Kutlu. 295-304. Ankara: Kitâbiyât Yayınları, 2003.

Ansiklopedi-Matbu

İlk Geçtiği Yer

Yazar Adı Soyadı, “Madde Adı (Alt Başlık)”, Ansiklopedi Adı, ed. Editör Adı Soyadı (Basım Yeri: Yayıncı, Yıl), Cilt/Sayfa Numarası.

Örnek

Ömer Faruk Akün, “Âlî Mustafa Efendi”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Ankara: TDV Yayınları, 1989), 2/416.

Halil İnalcık, “Selīm I”, The Encyclopaedia of Islam, ed. C. E. Bosworth vd. (Leiden: Brill, 1997), 9/127-131.

Yusuf Şevki Yavuz, “İstidlâl (Kelâm)”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 2001), 23/325-328.

Sonraki Geçtiği Yer

Yazar Soyadı, “Madde Adı”, Cilt/Sayfa Numarası.

Örnek

Akün, “Âlî Mustafa Efendi”, 2/416.

İnalcık, “Selīm I”, 9/127.

Yavuz, “İstidlâl (Kelâm)”, 23/325-328.

Kaynakçada

Yazar Soyadı, Adı. “Madde Adı”. Ansiklopedi Adı (Edisyon). Ed. Editör Adı Soyadı. Cilt/Sayfa Aralığı. Basım Yeri: Yayıncı, x. Basım, Yıl.

Örnek

Akün, Ömer Faruk. “Âlî Mustafa Efendi”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 2/416-417. Ankara: TDV Yayınları, 1989.

İnalcık, Halil. “Selīm I”. The Encyclopaedia of Islam (New Edition). ed. C. E. Bosworth vd. 9/127-131. Leiden: Brill, 1997.

Yavuz, Yusuf Şevki. “İstidlâl (Kelâm)”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 23/325-328. İstanbul: TDV Yayınları, 2001.

Tez

İlk Geçtiği Yer

Yazar Adı Soyadı, Tez Adı (Şehir: Üniversite Adı, Enstitü Adı, Doktora Tezi, Yıl), Sayfa Numarası.

Örnek

Abdullah Demir, Ebû İshâk Zâhid es-Saffâr’ın Kelâm Yöntemi (Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2014), 122.

Mustafa Ceric, A Study of the Theology of Abu Mansur al-Maturidi (Chicago: The University of Chicago, Near Eastern Languages and Civilizations, Doktora Tezi, 1987), 45.

Philip Christopher Dorroll, Modern by Tradition: Abū Mansūr al-Māturīdī and the New Turkish Theology (Georgia: Emory University, Doktora Tezi, 2013), 45.

Sonraki Geçtiği Yer

Yazar Soyadı, Tez Adı veya Kısa Adı, Sayfa Numarası.

Örnek

Demir, Zâhid es-Saffâr’ın Kelâm Yöntemi, 22.

Ceric, A Study of the Theology of Abu Mansur al-Maturidi, 62.

Dorroll, Modern by Tradition: Abū Mansūr al-Māturīdī, 56.

Kaynakçada

Yazar Soyadı, Adı. Tez Adı. Şehir: Üniversite Adı, Enstitü Adı, Doktora Tezi, Yıl. (varsa) Erişim Adresi

Örnek

Ceric, Mustafa. A Study of the Theology of Abu Mansur al-Maturidi. Chicago: The University of Chicago, Near Eastern Languages and Civilizations, Doktora Tezi, 1987.

Demir, Abdullah. Ebû İshâk Zâhid es-Saffâr’ın Kelâm Yöntemi. Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2014. https://doi.org/10.5281/zenodo.3359806

Dorroll, Philip Christopher. Modern by Tradition: Abū Mansūr al-Māturīdī and the New Turkish Theology. Georgia: Emory University, Doktora Tezi, 2013.

Makale-Araştırma (Tek Yazarlı-Çok Yazarlı)

İlk Geçtiği Yer

Yazar Adı Soyadı, “Makale Adı”, Dergi Adı Cilt Numarası/Sayı Numarası (Yayın Ayı Yılı), Sayfa Numarası.

Örnek

Adem Çiftci, “İslam Ceza Hukukunda Suça Teşebbüsten Vazgeçme”, Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 19/1 (Haziran 2015), 23.

Galip Türcan, “Kelâm’ın Meşrûiyeti Sorunu: Ehl-i Sünnet Kelâmı ve Olgusal Gerçeklik Arasındaki İlişki”, Marife 5/3 (2005), 175-193.

Mehmet Kalaycı – Muhammet Emin Eren, “Reflection of Qāḍīzādelīs-Khalwatīs Tension on the Islamic Heresiography: Muṣṭafá Ibn Ibrāhīm and is Alphabetical Classifıcation of Sects”, Ilahiyat Studies 9/2 (2018), 249.

Ali Ayten vd., “Dini Başa Çıkma, Şükür ve Hayat Memnuniyeti ilişkisi: Hastalar, Hasta Yakınları ve Hastane Çalışanları Üzerine Bir Araştırma”, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi 12/2 (2012), 45-79.

Sonraki Geçtiği Yer

Yazar Soyadı, “Makale Adı veya Kısaltılmış Makale Adı”, Sayfa Numarası.

Örnek

Çiftci, “Suça Teşebbüsten Vazgeçme”, 23.

Türcan, “Kelâm’ın Meşrûiyeti Sorunu”, 177.

Kalaycı – Eren, “Reflection of Qāḍīzādelīs-Khalwatīs Tension on the Islamic Heresiography”, 285.

Ayten vd., “Dini Başa Çıkma, Şükür ve Hayat Memnuniyeti İlişkisi”, 55.

Kaynakçada

Yazar Soyadı, Adı. “Makale Adı”. Dergi Adı Cilt Numarası/Sayı Numarası (Yayın Ayı Yılı), Sayfa Aralığı. https://doi.org/XXXXXXXXXX

Örnek

Ayten, Ali vd. “Dini Başa Çıkma, Şükür ve Hayat Memnuniyeti İlişkisi: Hastalar, Hasta Yakınları ve Hastane Çalışanları Üzerine Bir Araştırma”. Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi 12/2 (2012), 45-79.

Çiftci, Adem. “İslam Ceza Hukukunda Suça Teşebbüsten Vazgeçme”. Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 19/1 (Haziran 2015), 23-46. https://doi.org/10.18505/cuifd.48242

Kalaycı, Mehmet – Eren, Muhammet Emin. “Reflection of Qāḍīzādelīs-Khalwatīs Tension on the Islamic Heresiography: Muṣṭafá Ibn Ibrāhīm and is Alphabetical Classifıcation of Sects”. Ilahiyat Studies 9/2 (2018), 249-290. https://doi.org/10.12730/13091719.2018.92.182

Türcan, Galip. “Kelâm’ın Meşrûiyeti Sorunu: Ehl-i Sünnet Kelâmı ve Olgusal Gerçeklik Arasındaki İlişki”. Marife 5/3 (2005), 175-193. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343671

Bildiri/Tebliğ

İlk Geçtiği Yer

Yazar Adı Soyadı, “Bildiri Başlığı”, Kitap Adı, ed. Editör Adı Soyadı (Basım Yeri: Yayıncı, Basım Yılı), Cilt/Sayfa Numarası.

Örnek

Abdullah Demir, “Farklı Ebû Hanîfe Tasavvurları: Fakih ve Mütekellim Hanefîler Örneği”, IV. Uluslararası Şeyh Şa’ban-ı Velî Sempozyumu, ed. Cengiz Çuhadar vd. (Kastamonu: Kastamonu Üniversitesi Yayınları, 2017), 1/650.

Osman Uyanık, “Yusuf Has Hacib’in Gök Bilimine Katkıları”, Uluslararası Ahmet Yesevi’den Günümüze İnsanlığa Yön Veren Türk Büyükleri Sempozyumu Bildirileri, ed. İrfan Ünver Nasrattınoğlu (Ankara: Türk Kültürü Araştırmaları Kurumu, 2009), 5-43.

Sonraki Geçtiği Yer

Yazar Soyadı, “Bildiri Başlığı”, Cilt/Sayfa Numarası.

Örnek

Demir, “Farklı Ebû Hanîfe Tasavvurları: Fakih ve Mütekellim Hanefîler Örneği”, 1/653.

Uyanık, “Yusuf Has Hacib’in Gök Bilimine Katkıları”, 13.

Kaynakçada

Yazar Soyadı, Adı. “Bildiri Başlığı”. Kitap Adı. ed. Editör Adı Soyadı. Cilt/Sayfa Aralığı. Basım Yeri: Yayıncı, x. Basım, Basım Yılı.

Örnek

Demir, Abdullah. “Farklı Ebû Hanîfe Tasavvurları: Fakih ve Mütekellim Hanefîler Örneği”. IV. Uluslararası Şeyh Şa’ban-ı Velî Sempozyumu. ed. Cengiz Çuhadar vd. 1/643-658. Kastamonu: Kastamonu Üniversitesi Yayınları, 2017.

Uyanık, Osman. “Yusuf Has Hacib’in Gök Bilimine Katkıları”. Uluslararası Ahmet Yesevi’den Günümüze İnsanlığa Yön Veren Türk Büyükleri Sempozyumu Bildirileri. ed. İrfan Ünver Nasrattınoğlu. 5-43. Ankara: Türk Kültürü Araştırmaları Kurumu, 2009.

Yazarlar, hızlı haberleşmeyi temin için telefon ve e-mail adreslerini bildirip yazıların takibini editor@teemmul.com ya da teemmul@teemmul.com adresinden yapabilirler.