İntihal Politikası

Teemmül gönderilen tüm makaleleri intihal engellemek için taramaktadır. Dergiye gönderilen makaleler Yayın Kurulu tarafından uluslararası geçerliliği olan intihal tespit programı iThenticate ile benzerlik kontrolünden geçirilmektedir. Makalenin genel benzerlik oranının %20 ve altında olması beklenir. Bibliyografik materyaller (kaynakça, alıntılar vb.) taramaya dâhil edilmez. Bu aşamada genel benzerlik oranı %20’nin üzerinde olan makaleler hakem sürecine girmeden yazara iade edilmektedir. Lisansüstü yayınlardan veya tam metinli bildirilerden üretilmiş çalışmalardan intihal raporu şartı aranmaz.

Benzerlik oranında asıl ölçü, yazarın atıf yapma ve alıntılama kurallarına uymasıdır. Benzerlik oranı %1 göründüğü hâlde atıf ve alıntı usulünce yapılmamışsa yine intihal söz konusu olabilir. Bu açıdan atıf ve alıntı kuralları yazar tarafından bilinmeli ve dikkatlice uygulanmalıdır: www.isnadsistemi.org
İntihal, duplikasyon, sahte yazarlık/inkar edilen yazarlık, araştrma/veri fabrikasyonu, makale dilimleme, dilimleyerek yayın, telif hakları ihlali ve çıkar çatışmasının gizlenmesi, etik dışı davranışlar olarak kabul edilir. Kabul edilen etik standartlara uygun olmayan tüm makaleler yayından çıkarılır. Buna yayından sonra tespit edilen olası kuraldışı, uygunsuzluklar içeren makaleler de dahildir.