Açık Erişim Politikası

Finansörler ve diğer kuruluşlar, genellikle kendileri tarafından finanse edilen araştırma makalelerinin çevrimiçi veya "açık erişim" olarak ücretsiz olarak sunulmasını ister. Makalenizin içeriğinin maksimum açıklığını ve yeniden kullanılabilirliğini sağlamanın en iyi yolu, onu Açık Erişim olarak yayınlamaktır.
2000'li yıllardan önce Açık Erişim, herhangi bir fiyat ödemeden ücretsiz olarak sunulan içerik anlamına geliyordu. Şimdi ise bu tür Açık Erişim, “Ücretsiz Açık Erişim” olarak anılmaktadır. Zamanla, açık erişim kavramı daha geniş çapta kabul görmeye başladı. Kullanıcıların makaleleri ne düzeyde kullanabileceklerine izin verilmesi husunda net olmaya ihtiyaç duyuldu. Bu ise kullanıcıların haklarının açıkça belirtilmesi gerektiği anlamına geliyordu.


“Açık Erişim”, hem Gratis hem de Libre Açık Erişimini de kapsayan bir terimdir. "Gratis" açık erişim, ücretsiz olarak online erişim anlamına gelirken, "Libre" açık erişim, ücretsiz online erişimin yanı sıra bazı kullanım haklarının da olması anlamındadır.


Teemmül Dergisi, bilimsel araştırmaları yayınlamanın yanı sıra bilgiyi ücretsiz sunmanın küresel paylaşımını artıracağı ilkesini ve açık erişim sağlama politikasını benimseyerek bu araştırmaları ücretsiz sunmakta ve içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır.


Teemmül Dergisi açık erişimlidir ve derginin tüm içeriği okura ya da okurun dahil olduğu kuruma derginin kurulduğu 2023 yılından itibaren olmak üzere ücretsiz olarak sunulur. Okurlar, ticari amaç haricinde, yayıncı ya da yazardan izin almadan dergi makalelerinin tam metnini okuyabilir, indirebilir, kopyalayabilir, arayabilir, link sağlayabilir, orijinal esere uygun şekilde atıfta bulunmak kaydıyla yeniden düzenleyebilir.