Amaç & Kapsam

Dergide yayımlanan makalelerin bilim, hukuk ve dil açısından sorumluluğu yazarlarına aittir. Fikirlerden dergi sorumlu tutulamaz. Makalelerde belirtilen görüşler, derginin görüşünü yansıtmaz.

Dergide yayımlanacak makaleler için herhangi bir ücret talep edilmediği gibi yazarlara telif ücreti de ödenmez. Dergi içeriği, tüm kullanıcılara açık, ücretsiz "açık erişimli" bir dergidir. Kullanıcılar yayımcıdan ve yazar/yazarlardan izin almaksızın, dergideki makaleleri tam metin olarak okuyabilir, indirebilir, dağıtabilir, makalelerin çıktısını alabilir ve kaynak göstererek makalelere bağlantı verebilir.

Dergide yayınlanan makalelerin tüm yayın hakları Teemmül Dergisine (TD) aittir. Makalesi dergide yayınlanmış olan yazarlar makalenin Özet kısmının veya tamamının PDF olarak dijital ortamda yayınlanmasını kabul etmiş sayılırlar. Dergi yazım kurallarına uymayan makaleler değerlendirmeye alınmaz. Basılmama kararı verilen yazılar varsa hakem raporuyla birlikte yazarına iade edilir. Yayın için kabul edilen yazıların yayın hakkı, yayınlanan yazıların da her türlü telif hakları dergiye aittir. Yazara herhangi bir telif hakkı ödenmez.

TD, yayın etiğinde en yüksek standartlara bağlıdır ve Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından geliştirilen yayın etiği ilkelerini ve tavsiyelerini gözetir. Gönderilen tüm makaleler orijinal, yayınlanmamış ve başka bir dergide değerlendirme sürecinde olmamalıdır. İntihal, duplikasyon, sahte yazarlık/inkâr edilen yazarlık, araştırma/veri fabrikasyonu, makale dilimleme, dilimleyerek yayın, telif hakları ihlali ve çıkar çatışmasının gizlenmesi, etik dışı davranışlar olarak kabul edilir. Kabul edilen etik standartlara uygun olmayan tüm makaleler yayından çıkarılır. Buna yayından sonra tespit edilen olası kuraldışı, uygunsuzluklar içeren makaleler de dâhildir. Olası bilimsel etik dışı davranışlar ve etik yayın ihlali durumunda, COPE Ethics Flowcharts dikkate alınır.

TD, Teoloji ve Toplum Bilimleri alanlarında akademik çalışmaları yayımlayarak ilim dünyasına katkı sunmayı amaç edinmiştir. Teoloji ve Toplum Bilimleri alanlarında bilimsel, akademik ve hakemli bir dergidir. Dergi her yıl 1 Mart ve 1 Eylül tarihlerinde olmak üzere yılda iki sayı yayımlanır. Dergi gerektiğinde yeni konulu sayılar çıkarılabilmektedir.

TD, Teoloji ve Toplum Bilimleri alanında, Türkiye içinden ve dışından katkıda bulunanların özgün makale ve çeviri makalelerinin yanı sıra araştırma notları ile kitap, sempozyum ve konferans tanıtımları ve tercüme makaleler ve Doktora tez özetleri içerir. Bu alanlarla ilgilenen tüm araştırmacılara açık olan dergide, söz konusu alanlar dışındaki araştırmaların yayımlanmasına editörler kurulu karar verir.

Dergiye çalışma gönderebilmek için yazarın en az Yüksek Lisans yapıyor olması gerekmektedir. Yüksek lisans ve doktora düzeyinde olan yazarların  Doktor unvanlı ikinci bir yazarla birlikte çalışmasını dergiye göndermeleri istenebilir.

Gönderilen tüm çalışmalar, editörler kurulunun onayından geçerek yayımlanır.

Derginin yayın dili Türkçe, İngilizce ve Arapça olup diğer dillerdeki araştırmaların yayımlanmasına editörler kurulu karar verir. Dergiye gönderilen yazılar süreç içerisinde yazara iade edilmez.

Makale gönderiminde makale şablonu kullanılmalıdır. Makale şablonu dergi sitesinden indirilebilir.