Turgay Gökgöz, Mahmûd el-Mes‘adî: Modern Tunus Edebiyatına Bir Bakış (Ankara: Sonçağ Yayıncılık, 2022), 200 Sayfa. ISBN: 9786258227307

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8225895

Anahtar Kelimeler:

Arap Dili ve Edebiyatı, Kuzey Afrika, Tunus, Mahmud el-Mes‘adî, Kitap İncelemesi

Özet

Bu çalışmada, daha önce Modern Cezayir Edebiyatı, Modern Cezayir Öyküsü ve Güney Amerika’da Mehcer Şiiri isimli kıymetli çalışmalarıyla bilinen yazar Doç. Dr. Turgay Gökgöz’ün Mahmûd el-Mes‘adî: Modern Tunus Edebiyatına Bir Bakış isimli eserinin değerlendirilmesi yapılacaktır. Kuzey Afrika ülkelerinin edebiyatlarına ilişkin çalışmaları da olan yazarın bu eseri, 2022 yılında Sonçağ Yayıncılık’da yayımlanmıştır. Orta hacimli olup 200 sayfadan oluşan bu kitap, önsözün ardından beş ayrı bölümden oluşmaktadır. Eserde, modern Tunus edebiyatında önde gelen yazarlardan birisi olan Mahmûd el-Mes‘adî’nin hayatı, edebi kişiliği, eserleri, üslubu, fikrî ve felsefî yönü, Mes‘adî’ye yöneltilen eleştiriler, Mes‘adî ekolü ve Mes‘adî’nin gelişiminde aktif rol oynadığı el-Mebâhis Dergisi ele alınmıştır. Ardından Tunus romanının gelişimi ve önde gelen yazarlar, Tunus Zeytûne Üniversitesi ile Tunus gazete ve dergilerinin Cezayir kültürel yaşamı üzerindeki etkileri, modern Tunus edebiyatını etkileyen başlıca kültürel etmenler ve Tunuslu yazar Ebû’l-Kâsım eş-Şâbbî’nin şiirciliği hakkında önemli bilgilere yer verilmiştir. Eserin genel olarak Arap dili ve edebiyatı ve özel olarak ise Tunus edebiyatı alanında önemli bir boşluğu doldurduğu ve bu alanda çalışma yapacak olan araştırmacılar için önemli bir kaynak teşkil ettiği söylenebilir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayımlanma Tarihi

01-09-2023

Nasıl Atıf Yapılır

Bozkurt, E. (2023). Turgay Gökgöz, Mahmûd el-Mes‘adî: Modern Tunus Edebiyatına Bir Bakış (Ankara: Sonçağ Yayıncılık, 2022), 200 Sayfa. ISBN: 9786258227307. Teemmül, (1), 81–87. https://doi.org/10.5281/zenodo.8225895

Sayı

Bölüm

Kitap İncelemesi
Geliş Tarihi/Received:  05.08.2023
Kabul Tarihi/Accepted: 08.08.2023
Yayın Tarihi/Published: 01.09.2023