Hava Selçuk, Türk Tarihinde Kadın ve Savaş (Konya: Çizgi Kitapevi Yayınları, 2014), 240 Sayfa. ISBN: 9786055022914

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8222684

Anahtar Kelimeler:

Kitap Kritiği, Kadın, Savaş

Özet

Bu çalışma, Hava Selçuk’un kaleme aldığı ve 2014 yılında Çizgi Kitapevinden çıkan; “Türk Tarihinde Kadın ve Savaş” isimli kitabın tanıtım ve değerlendirmesini içermektedir.  Günümüzde siyasî tarihin yanı sıra alternatif tarih çalışmaları da yapılmaktadır. Bu çalışma, güncel araştırma konulardan biri olan kadın ve savaş üzerinde durmaktadır. Eser, ilk uygarlıklardan başlayarak cumhuriyet tarihine kadar Türk kadının siyasî yapı içerisinde yeri ve rolü hakkında bilgi vermektedir. Kitap, önsüz, giriş, dört bölüm ve sonuçtan oluşmaktadır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Kaynakça/Referanslar

Köprülü, Orhan F. “Bâciyân-ı Rûm”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 4/415. İstanbul: TDV Yayınları, 1991.

Kubilay, Sevda. “Tarihi Perspektiften Bilim Dünyasında Kadının Yeri”. Tarih Araştırma Dergisi 42/73, (2023), 383-406.

Selçuk, Hava. Türk Tarihinde Kadın ve Savaş. Konya: Çizgi Kitapevi Yayınları, 2014.

Yayımlanma Tarihi

01-09-2023

Nasıl Atıf Yapılır

Taş, N. (2023). Hava Selçuk, Türk Tarihinde Kadın ve Savaş (Konya: Çizgi Kitapevi Yayınları, 2014), 240 Sayfa. ISBN: 9786055022914. Teemmül, (1), 72–80. https://doi.org/10.5281/zenodo.8222684

Sayı

Bölüm

Kitap İncelemesi
Geliş Tarihi/Received:  06.08.2023
Kabul Tarihi/Accepted: 08.08.2023
Yayın Tarihi/Published: 01.09.2023