Özdemir Ekinci, H. (2023) “Nüzûl-ü Îsâ ile İlgili Teolojik Problemler”, Teemmül, (1), ss. 12–36. doi: 10.5281/zenodo.8155767.