Özdemir Ekinci, H. (2023). Nüzûl-ü Îsâ ile İlgili Teolojik Problemler. Teemmül, (1), 12–36. https://doi.org/10.5281/zenodo.8155767