e-ISSN: 2980-373X • Başlangıç: 2023 • Periyot: Yılda 2 Sayı • Yayıncı: İsmail Ekinci

Teemmül Dergisi (TD), Teoloji (Arap Dili ve Belagatı, Hadis, İslam Hukuku/Fıkıh, Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi, Kur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat, Tasavvuf, Tefsir, Felsefe ve Din Bilimleri, İslam Tarihi ve Sanatları, Türk İslam Edebiyatı) ve Toplum Bilimleri (Tarih, Dilbilim, Psikoloji, Sosyoloji, Antropoloji) alanlarında bilimsel, akademik ve uluslararası hakemli bir dergidir.

Dergi, Türkiye içinden ve dışından katkıda bulunanların özgün Araştırma Makalesi, Kitap İncelemesi, Kısa Araştırma Makalesi, Teknik Not, Biyografi, Çeviri, Bilimsel Raporlar, Vaka Raporları, Editöre Mektuplarını içerir. Dergimizde yayımlanan bütün bu bilimsel araştırma türlerinde öz ve anahtar kelimelerin olması zorunludur.

Dergi her yıl 1 Mart ve 1 Eylül tarihlerinde olmak üzere yılda iki sayı yayımlanır. Dergimiz Mart sayısı için 1 Eylül-31 Ocak, Eylül sayısı için 1 Mart-31 Temmuz tarihlerinde makale gönderimine açıktır.

Derginin yayın dili Türkçe, İngilizce ve Arapça olup diğer dillerdeki araştırmaların yayımlanmasına editörler kurulu karar verir.

Güncel Sayı

Sayı 1 (2023): Eylül
Tüm Sayıları Göster